Ou aplike pou sekou fayit pa depoze yon petisyon volontè pou sekou fayit anba chapit 7 oswa chapit 13 ak Grefye a nan Fayit Tribinal la nan United States nan distri ou a.  Chapit 11 se anjeneral sèlman itilize pa biznis oswa trè wo moun ki revni. Petisyon envolontè yo gen pou ranpli pa kreditè k ap chèche fòse yon moun oswa yon moun nan fayit.

Petisyon pou Fayit Sekou

bankruptcy

ou aplike pou Bankruptcy Sekou

Si se ka a bankrupty depoze dapre chapit 7 oswa chapit 13, se ka a te kòmanse pa ranpli a nan yon petisyon pou sekou ak Fayit Tribinal la nan Etazini. Nan petisyon an fayit, ou oblije tabli non w annantye, nenpòt non ou te itilize pandan uit ane ki sot pase yo, ki gen ladan non biznis. Ou dwe tou tabli adrès ou, adrès postal ou, nimewo sekirite sosyal, ak kondisyon matrimonyal

Fayit Orè ak Deklarasyon sou Zafè Finans

Orè A – J

Anba US Fayit Kòd la, ki se anba tit 11, w ap oblije ranpli orè A, B, C, D, E, F, G, H, I, ak J, ak yon Deklarasyon sou finansye Zafè. Chak orè, fondamantalman lis, adrese yon pwoblèm diferan, byen imobilye, byen pèsonèl, pwopriyete egzante, kreditè a divès kalite, revni, depans, kontra, ak ko-siyatèr. Orè sa yo dwe konplètman epi avèk presizyon fin ranpli a ak yo te siyen anba sanksyon la pou fo temwayaj.

Deklarasyon sou Zafè Finans

Dapre Kòd la Fayit, ou mande yo tou nan depoze yon “Deklarasyon sou Zafè Finans”. Fòm sa a mande se ou ki bay enfòmasyon, totalman ak egzat, enfòmasyon divès kalite, ki gen ladan ki sot pase revni ou chak ane sòti nan salè travay ak biznis, transfè nan pwopriyete, kado, annatandan pwosè, an komen nan biznis yo, fèmen kont labank, bwat depo sekirite, ak kontab.

Fòm B22 oswa “vle di tès la”

Se fòm B22, souvan refere yo kòm “vle di nan tès” egzije tou yo dwe ranpli. Te fòm sa a te ajoute pa amannman nan Kòd la Fayit an 2005. Fòm sa a ap fè divès kalite fonksyon nan yon chapit 7 ak yon ka chapit 13. Fonksyon yo pou yon ka chapit 7 yo diferan de fonksyon li nan yon ka chapit 13. Fòm B22 se yon fòm long ki fè yon kalkil ki baze sou revni ou ak depans yo.

Fòm B22 nan yon Fayit Ka Chapit 7 Bankruptcy

Fonksyon ki pi enpòtan nan Fòm B22 nan yon chapit 7 ka fayit ki soumèt pa yon moun ki gen sitou konsomatè dèt la, se si ka a se sijè a lekòl lage pi kòm yon “ki sipoze abizif” ka. Li se enpòtan sonje, ke menm si yon sèl “pase” tès la vle di, ka a se toujou sijè a posib yo lage sou lòt rezon, tankou “ankèt la nan sikonstans yo.”

Fòm B22 nan yon Fayit Ka Chapit 13 Bankruptcy

Fòm B22 fè divès kalite fonksyon nan yon ka chapit 13 fayit. Anpil nan atik yo liy ranpli fòm la yo se sijè a nan deba ak yo sijè a lwa ka kontinyèl, (ki gen ladan ki sot pase desizyon Tribinal Siprèm US) kòm Fòm B22 te jis etabli an 2005.

[schema type=”product” url=” http://bublicklaw.com/aplike-pou-bankrutcy-chapi” name=”Miami Bankruptcy Lawyer Jordan E. Bublick” ]